Thứ Năm, 13/06/2024 - 10:27

Bất mị • 不寐 • Không ngủ

不寐  

不寐聽寒更,
寒更不肯盡。
關山引夢長,
砧杵催寒近。
廢灶聚蝦蟆,
深堂出蚯蚓。
暗誦天問章,
天高何處問?

Bất mị

Bất mị thính hàn canh,
Hàn canh bất khẳng tận.
Quan san dẫn mộng trường,
Châm chử thôi hàn cận.
Phế táo tụ hà ma,
Thâm đường xuất khâu dận.
Ám tụng “Thiên vấn” chương,
Thiên cao hà xứ vấn?

Dịch nghĩa

Không ngủ nằm nghe tiếng trống canh trong đêm lạnh.
Trong đêm lạnh, trống canh điểm không thôi.
Quan san làm giấc mộng dài thêm,
Tiếng chày nện vải càng giục hơi lạnh đến gần.
Cóc nhái tụ họp quanh bếp,
Giun từ góc sâu trong nhà bò ra.
Thầm đọc bài ca hỏi trời,
Trời cao, biết đâu mà hỏi?

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Không ngủ nghe đêm lạnh,
Đêm lạnh càng kéo dài
Dặm trường luôn quấy mộng,
Hơi lạnh giuc mau chày
Bếp nguội cóc quây lại,
Góc sâu giun ra ngoài
Nằm đọc chương Thiên vấn,
Trời cao biết hỏi ai?

Bản dịch của Phạm Thảo Nguyên

Mất ngủ nghe lạnh trống canh
Lạnh hoài chẳng hết trống canh chẳng tàn
Quan san dẫn mộng ngút ngàn
Tiếng chầy thình thịch lạnh càng gần thêm
Bếp vắng ếch nhái họp đêm
Góc sâu dun dế bò xem nhà ngoài
Âm thầm lòng đọc “Hỏi trời”
Trời cao thăm thẳm, hỏi nơi chốn nào?

Nguồn: Đọc và dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Du, NXB Hội Nhà Văn, 2007

Bản dịch của Trương Việt Linh

Không ngủ đêm khuya lạnh trống thùng
Đêm dài trống điểm rét càng hung
Quan san giấc mộng hồn vương vít
Nện vải chày khua dạ não nùng
Xó bếp vây quanh bầy cóc nhái
Góc tường lọ mọ lũ sâu giun
Bần thần ngồi đọc chương “Thiên Vấn”
Thăm thẳm trời cao biết hỏi cùng?

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm lạnh thức nghe tiếng trống bồi,
Trống canh đêm lạnh điểm liên hồi.
Quan san mộng ảo thêm dài nữa,
Nện vải tiếng chày lạnh thêm hơi,
Quanh bếp họp đàn bầy cóc nhái,
Xó nhà lổn nhỗn lũ giun, dơi.
Lặng ngồi đọc bài ca “Thiên Vấn”,
Thăm thẳm cao xanh sao hỏi trời?

Bản dịch của Đồng Thành

Thức nghe đêm lạnh trống bồi,
Trống canh đêm vắng liên hồi điểm vang.
Thêm dài mộng ảo quan san,
Tiếng chày nện vải lạnh càng thêm hơi,
Bếp quanh đàn cóc nhái ngồi,
Xó nhà lổn nhỗn lũ dơi. giun bò.
Đọc bài “Thiên Vấn” lặng ngồi,
Trời xanh thăm thẳm chốn nào hỏi đây?

Bản dịch của Đất Văn Lang

Nằm nghe tiếng trống canh
Tiếng trống dài sòng sọc
Sông núi dục mơ dài
Tiếng chày thêm lạnh khốc
Cóc bu đám giữa lò
Giun ngóc đầu trong góc
Thầm niệm, khóc kêu trời
Trời cao đâu mà khóc!

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Chẳng ngủ ngồi nghe điểm trống canh.
Hoài nghe trống điểm giấc không thành.
Ngổn ngang cõi mộng còn vương vấn.
Lạnh lẽo chày dồn vẫn quẩn quanh.
Bếp chật nền đầy giun dế ở.
Nhà hoang ếch nhái nhảy tung hoành
Lầm bầm đem sách trời ra hỏi.
Trời tít trên cao hỏi đâu rành!

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *