Thứ Năm, 13/06/2024 - 10:50

Biện Giả • 辯賈 • Bác Giả Nghị

辯賈  

不涉湖南道,
安知湘水深。
不讀懷沙賦,
安識屈原心。
屈原心湘江水,
千秋萬秋清見底。
古今安得同心人,
賈生一賦徒為耳。
烈女從來不二夫,
何得栖栖相九州。
未必古人知有我,
眼中湘水空悠悠。

Biện Giả

Bất thiệp Hồ Nam đạo,
An tri Tương Thuỷ thâm?
Bất độc Hoài sa phú
An thức Khuất Nguyên tâm?
Khuất Nguyên tâm, Tương giang thuỷ,
Thiên thu vạn thu thanh kiến để.
Cổ kim an đắc đồng tâm nhân,
Giả sinh nhất phú đồ vi nhĩ.
Liệt nữ tòng lai bất nhị phu,
Hà đắc thê thê “tướng cửu châu”.
Vị tất cổ nhân tri hữu ngã,
Nhãn trung Tương Thuỷ, không du du!

Dịch nghĩa

Không đi qua Hồ Nam
Sao biết sông Tương sâu
Không đọc phú Hoài sa
Sao hiểu lòng Khuất Nguyên
Lòng Khuất Nguyên, nước sông Tương
Nghìn thu vạn thu trong suốt thấy đáy
Xưa nay mấy ai có được bạn đồng tâm
Bài phú của thư sinh họ Giả chẳng có nghĩa lý gì
Liệt nữ xưa nay không lấy hai chồng
Cần gì phải tất tả đi khắp chín châu tìm vua khác
Chưa chắc người xưa biết có ta
Trong mắt sông Tương dằng dặc trôi

Giả tức Giả Nghị (201-169 trước C.N.) một vị quan đời Hán, vì bị quan thần bài xích nên bị đổi đi làm thái phó ở Trường Sa. Khi đi qua sông Tương làm bài phú Viếng Khuất Nguyên, ngụ ý than thở cảnh ngộ mình.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Hồ Nam chưa đi tới
Sao biết sông Tương sâu
Phú Hoài Sa chưa đọc
Lòng Khuất Nguyên biết đâu.
Khuất Nguyên đau, sông Tương chảy
Trong vắt muôn đời nhìn thấy đáy
Mấy ai có được bạn đồng tâm
Bài phú Giả sinh vô nghĩa ấy!
Liệt nữ xưa nay chỉ một chồng
Chín châu hà tất kiếm long đong
Có ta chưa hẳn người xưa biết
Lờ lững sông Tương trong mắt trong.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồ Nam không một lần qua
Sông Tương sao biết đâu là sâu nông
Phú Hoài Sa chửa đọc xong
Làm sao biết được nỗi lòng Khuất Nguyên
Lòng người cùng với nước sông
Nghìn năm vạn thuở sáng trong vô ngần
Cổ kim mấy bạn tâm đồng
Vẩn vơ phú Giả thật không đáng gì
Thờ chồng liệt sĩ bia ghi
Bôn ba chín cõi sao đi tìm hoài
Dòng Tương con nước miệt mài
Người xưa đâu biết sau này còn ta

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồ Nam không đi qua
Sao biết sông Tương sâu
Không đọc phú Hoài sa
Lòng Khuất Nguyên hiểu đâu,
Lòng Khuất Nguyên, nước sông Tương
Nghìn năm vạn kiếp sáng trong vô ngần
Mấy ai được bạn đồng tâm
Phú thơ họ Giả xứng tầm gì không
Nữ trinh không lấy hai chồng
Chín châu tất tả đi vòng tìm vua
Có ta chưa biết thuở xưa
Sông Tương trong mắt vẫn trôi lửng lờ.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *