Thứ Năm, 13/06/2024 - 09:58

Đại nhân hí bút • 代人戲筆 • Thay người khác, viết đùa

代人戲筆  

錯落人家珥水新,
居然別占一城春。
東西橋閣兼天起,
胡漢衣冠特地分。
苜蓿秋驕金勒馬,
葡萄春醉玉樓人。
年年自得繁華勝,
不管南溟幾度塵。

Đại nhân hí bút

Thác lạc nhân gia Nhĩ thuỷ tân
Cư nhiên biệt chiếm nhất thành xuân.
Đông tây kiều các kiêm thiên khởi,
Hồ Hán y quan đặc địa phân.
Mục túc thu kiêu kim lặc mã,
Bồ đào xuân tuý ngọc lâu nhân.
Niên niên tự đắc phồn hoa thắng,
Bất quản Nam minh kỷ độ trần.

Dịch nghĩa

Trên bãi sông Nhị, nhà cửa lô nhô,
Nghiễm nhiên chiếm cảnh xuân của cả một thành.
Phía đông và phía tây, cầu và nhà gác cao ngút trời.
Áo mũ chia hẳn người Hán với người Hồ.
Mùa thu, ngựa đeo giàm vàng kiêu hãnh ăn rau mục túc.
Ngày xuân, người trong lầu ngọc uống rượu bồ đào say mềm.
Tha hồ hưởng thú phồn hoa hết năm này đến năm khác,
Không quản bể Nam mấy phen nổi bụi.

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Nhà ai bến Nhị mọc lô nhô,
Chiếm cả bầu xuân hết một khu.
Tả hữu đôi bên cầu gác dựng,
Hán Hồ khác lối áo quần phô.
Giàm vàng ngựa kén mầm rau ngột,
Lầu ngọc người say thú rượu nho.
Cảnh đẹp năm năm riêng hưởng thú,
Mặc cho Nam hải bụi bay mù!

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bến Nhị nhà ai lớp lớp đầy
Thành xuân chiếm cả một vùng đây
Đông tây cầu gác tầng cao ngất
Hồ Hán xiêm y kiểu lạ thay
Thu đến giàm vàng ưa thức ngọt
Xuân về lầu ngọc thích men say
Năm năm hưởng thú phồn hoa nhỉ
Mặc kệ trời nam cát bụi bay.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng

Bến Nhị nhà dân mới, tụ quần
Nghiễm nhiên riêng chiếm cả thành xuân
Đông tây cầu gác đầy trời dựng
Kinh Thượng áo khăn dáng vẻ phân
Thu. Ngựa dàm vàng nhai cỏ ngọt
Xuân. Người lầu ngọc rượu nho ngâm
Năm năm hưởng thú phồn hoa sống
Bất kể biển nam nổi bụi trần.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên dòng sông Nhị nhà lô nhô,
Chiếm cả nghiễm nhiên cảnh ngoại ô.
Nhà gác đông tây cầu chất ngất.
Phân chia áo mũ Hán riêng Hồ.
Mùa thu mục túc ăn cho ngựa.
Xuân đến say mèm với rượu đào.
Năm tháng phồn hoa cùng được hưởng,
Mặc cho Nam hải sóng dâng trào.

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Nhà người bến Nhị mới lô nhô.
Chiếm cả thành xuân cứ một khu.
Lầu, gác đông tây hình dáng nổi.
Hán, Hồ khác biệt áo quần phô.
Dây nhàm ngựa buộc ăn cỏ ngọt.
Gác ngọc người say uống rượu ngô.
Cảnh đẹp hàng năm riêng biệt hưởng.
Miền nam cát bụi, bỏ thờ ơ.

 
 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *