Chủ Nhật, 23/06/2024 - 08:08

Đại tác cửu thú tư quy kỳ 1 • 代作久戍思歸其一

Làm thay người đi thú lâu năm mong được về kỳ 1

代作久戍思歸其一

關外秋風送笛吹,
班超頭白未城歸。
十年許國君恩重,
千里離家旅夢遲。
夜繡榮花身外幻,
朝雲名利眼前非。
隴阡歲歲瓜田熟,
苦盡甘來尚有期。

Đại tác cửu thú tư quy kỳ 1

Quan ngoại thu phong tống địch xuy,
Ban Siêu đầu bạch vị thành quy.
Thập niên hứa quốc quân ân trọng,
Thiên lý ly gia lữ mộng trì.
Dạ tú vinh hoa thân ngoại huyễn,
Triêu vân danh lợi nhãn tiền phi.
Lũng thiên tuế tuế qua điền thục,
Khổ tận cam lai thượng hữu kỳ.

Dịch nghĩa

Gió thu ngoài ải đưa tiếng địch đi xa
Ban Siêu đầu bạc vẫn chưa được về
Mười năm dâng mình cho nước, ơn vua nặng
Nghìn dặm lìa nhà, giấc mộng lữ thứ kéo dài
Vinh hoa như áo gấm đi đêm, chỉ là ảo ảnh ngoài thân
Danh lợi như bóng mây buổi sáng, đổi khác ngay trước mắt
Bên đường đất Lũng, năm này sang năm khác ruộng dưa lại chín
Hết khổ đến sướng còn có ngày về

Bản dịch của Quách Tấn

Tiếng địch non xa giục gió vàng
Chàng Siêu tóc bạc chẳng hồi hương
Mười năm nợ nước lòng canh cánh
Muôn dặm tình quê mộng trễ tràng
Áo gấm ngoài thân trùm huyễn hoặc
Bóng mây trước mắt thoảng giàu sang
Năm năm luống đợi mùa dưa chín
Khổ trước vui sau ước cũ càng

Bản dịch của Đông A

Tiếng sáo gió thu lộng ải ngoài
Siêu chưa về được tóc đà phai
Mười năm hiến nước ơn vua nặng
Ngàn dặm xa quê mộng lữ dài
Phú quý ngoài thân đêm gấm ảo
Lợi danh trước mắt sáng mây bay
Năm qua năm lại mùa dưa chín
Khổ tận cam lai sẽ đến ngày.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió thu văng vẳng sáo quan hà
Tóc bạc chàng Siêu vạn nẻo xa
Ơn nặng mười năm lo việc nước
Mộng hồn muôn dặm nhớ quê nhà
Gấm đêm vinh hiển tuồng hư ảo
Mây sớm lợi danh trước mắt qua
Lần lửa bao năm dưa ruộng chín
Cam lai khổ tận có khi mà.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ngoài ải gió thu sáo vọng thanh
Ban Siêu bạc tóc chửa về thành
Mười năm vì nước ơn vua nặng
Nghìn dặm lìa nhà mộng quẩn quanh
Thân gấm mặc đêm vinh hiển hão
Đời mây bay sớm lợi cùng danh
Năm năm đường Lũng mùa dưa chín
“Khổ tận cam lai” há có thành?

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài ải gió thu tiếng địch xa,
Ban Siêu đầu bạc chưa về nhà.
Mười năm vì nước, ơn vua nặng,
Nghìn dặm lìa nhà, giấc mộng dài.
Danh lợi như bóng mây buổi sáng,
Vinh hoa ảo ảnh gấm đi đêm.
Bao năm Đất Lũng, dưa đang chín,
Khổ tận cam lai sẽ có ngày.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *