Thứ Năm, 13/06/2024 - 10:53

Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 1 

桃花驛道中其一 • Trên đường đến trạm Đào Hoa kỳ 1

桃花驛道中其一  

潛山入百里,
西接楚山雲。
古石瘦如鬼,
新松長比人。
萬畦宜菽麥,
十日隔風塵。
白連河北山,
山中如不聞。

Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 1

Tiềm Sơn bát bách lý,
Tây tiếp Sở sơn vân.
Cổ thạch sấu như quỷ,
Tân tùng trường tỷ nhân
Vạn huề nghi thục mạch,
Thập nhật cách phong trần.
Bạch Liên Hà Bắc sơn,
Sơn trung như bất văn.

Dịch nghĩa

Trạm Đào Hoa cách Tiềm Sơn tám trăm dặm,
Phía tây tiếp liền mây núi Sở.
Đá cổ gầy như quỷ,
Thông non cao bằng người.
Vạn khoảng ruộng, dâu lúa đều tốt,
Đã mười ngày xa gió bụi.
Qua dãy Bạch Liên ở Hà Bắc,
Trong núi vắng lặng như không nghe thấy gì.

Đào Hoa thuộc tỉnh An Huy 安徽, nơi có đầm Đào Hoa nổi tiếng (xem bài Đào Hoa đàm Lý Thanh Hiên cựu tích).

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Non Tiềm tám trăm dặm,
Núi Sở liền phía tây.
Đá mọc gầy như quỉ,
Thông cao vừa tầm người.
Lúa đầy muôn khoảng tốt,
Bụi cách hàng tuần nay.
Dãy Bạch Liên Hà Bắc,
Trong non lặng suốt ngày.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tám trăm dặm cách nẻo xa vời
Mây núi trời tây điệp điệp trôi
Đá cổ ốm o gầy tựa quỷ
Tùng non xanh mướt đứng bằng người
Mười hôm gió bụi đường xa lắc
Vạn khoảnh dâu đay lúa tốt tươi
Hà Bắc Bạch Liên qua dãy núi
Non cao vắng ngắt tiếng ai cười.

 

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đào Hoa ngàn dặm tới Tiềm Sơn,
Núi Sở phía tây tiếp góc trời.
Đá cổ hình thù gầy tựa quỷ,
Thông non trồng mới cao bằng người.
Ruộng dâu vạn khoảng đều tươi tốt,
Gió bụi mười ngày mây cách trời.
Hà Bắc Bạch Liên qua dãy núi,
Trong non vắng lặng chẳng tăm hơi.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *