Chủ Nhật, 23/06/2024 - 09:15

Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 2 • 桃花驛道中其二

 Trên đường đến trạm Đào Hoa kỳ 2

桃花驛道中其二

雞犬出桑麻,
沿溪小逕斜。
山田常積水,
野飯半含沙。
石隱高人屋,
塵隨貴者車。
孤煙在天末,
今夜宿誰家?

Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 2

Kê khuyển xuất tang ma,
Duyên khê tiểu kính tà.
Sơn điền thường tích thuỷ,
Dã phạn bán hàm sa.
Thạch ẩn cao nhân ốc,
Trần tuỳ quí giả xa.
Cô yên tại thiên mạt,
Kim dạ túc thuỳ gia ?

Dịch nghĩa

Gà chó từ đám dâu chạy ra.
Một lối nhỏ chênh chếch men theo khe.
Ruộng núi thường chứa nước.
Bữa cơm ngoài đồng lẫn cát sạn.
Đá che lấp nhà người cao sĩ,
Bụi bám theo xe người sang trọng.
Ngọn khói lẻ loi tận chân trời,
Đêm nay biết nghỉ nhà ai?

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Đâu đây gà chó chạy,
Lối nhỏ dốc men khe.
Ruộng núi nước đầy ắp,
Cơm đồng sạn nhiều ghê.
Người hiền nhà khuất đá,
Khách quí bụi theo xe.
Nọng khói chân trời lẻ,
Nhà ai đêm nay về?

Bản dịch của Hạt Cát

Dâu, gai thấp thoáng chó, gà
Dốc mòn bên suối là đà cỏ cây
Non cao ruộng nước đọng đầy
Chén cơm thôn dã hàng ngày cát pha
Cao nhân đá khuất mái nhà
Sau xe quyền quý tà tà bụi bay
Cuối trời sợi khói lung lay
Lênh đênh lữ thứ đêm này ngủ đâu?

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong dâu gà chó chạy
Lối nhỏ men khe đồi
Ruộng núi nước dào nhỉ
Cơm đồng sạn ghê ơi
Đá che nhà kẻ ẩn
Bụi bám bánh xe người
Khói lẻ chân trời vắng
Đêm tối ngủ đâu rồi.

 

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đám dâu gà chó chạy.
Lối nhỏ men khe dài
Ruộng núi thường nhiều nước.
Bữa cơm lẫn cát hoài.
Đá lấp nhà cao sĩ,
Bụi bám theo xe người.
Ngọn khói tận chân trời,
Đêm tối nghỉ nhà ai?

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *