Chủ Nhật, 23/06/2024 - 07:50

Độ Long Vĩ giang • 渡龍尾江 • Qua sông Long Vĩ

渡龍尾江  

故國回頭淚,
西風一路塵。
纔過龍尾水,
便是異鄕人。
白髮沙中見,
離鴻海上聞。
親朋津口望,
為我一沾巾。

Độ Long Vĩ giang

Cố quốc hồi đầu lệ,
Tây phong nhất lộ trần.
Tài qua Long Vĩ thuỷ,
Tiện thị dị hương nhân.
Bạch phát sa trung kiến,
Ly hồng hải thượng văn.
Thân bằng tân khẩu vọng,
Vị ngã nhất triêm cân.

Dịch nghĩa

Ngoảnh nhìn quê hương, nước mắt rơi,
Gió tây thổi suốt dọc đường.
Vừa qua sông Long Vĩ,
Đã thành người đất khách.
Đi giữa bãi cát, càng thấy rõ mái tóc bạc,
Nghe chim hồng lìa đàn kêu ngoài biển,
Bạn bè thân thích đứng trên bến nhìn theo,
Vì ta mà nước mắt ướt khăn.

Long Vĩ giang là khúc sông Lam gần quê hương của Nguyễn Du, cạnh biển. Sông Lam từ nguồn cho đến ngã ba Hưng Nguyên có tên gọi là Thanh Long giang.

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Quê nhà nhìn ứa lệ
Gió tây bụi thổi đầy.
Qua khỏi sông Long Vĩ,
Là đất khách quê người.
Tóc trắng in giữa bãi
Chim hồng kêu ngoài khơi.
Thân bằng trên bến ngóng,
Lệ nhớ đầm khăn tay.

Bản dịch của Trần Nhất Lang

Ngoảnh nhìn quê cũ lệ rơi
Con đường gió thổi từng hồi bụi bay.
Qua sông Long Vĩ chốn này
Đồng hương đất khách biết ai chuyện trò.
Cát vàng in tóc bạc phơ
Chim hồng ngoài biển bơ vơ gọi đàn.
Người thân đưa tiễn bến giang
Vì ta khăn thấm mấy hàng châu rơi.

Bản dịch của Trần Nhất Lang

Ngoảnh nhìn quê cũ lệ vơi đầy
Thổi suốt con đường trận gió tây
Sông Vĩ nhìn sang phương đất khách
Đồng hương ngó lại phía nơi đây
Cát vàng mái bạc bay in tóc
Biển cả hồng xa gọi họp bầy
Tay vẫy thân tình đưa bến tiễn
Vì ta lệ thấm ướt khăn tay.

Bản dịch của Đào Hùng

Lệ nhỏ nhìn quê cũ
Gió tây cuốn bụi đường
Sông Lam vừa chuyển bến
Đất lạ đã tha phương
Tóc trắng in trên cát
Chim hồng gọi biển vang
Bạn thân trên bến ngóng
Khăn đẫm tiễn người thương.

Bản dịch của Vũ Tiến

Ngoảnh nhìn quê cũ lệ rơi
Gió tây tung bụi tơi bời đường đi
Vừa qua Long Vỹ lên đê
Đã là khách lạ nơi quê người rồi
Cát vàng trắng tóc bạc thôi
Chim hồng nhớ biển ngoài khơi gọi đàn
Bên sông bạn hữu, người thân
Nhìn theo lệ đẫm ướt khăn vì mình

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quê nhà ngoảnh lại lệ rơi
Gió tây vi vút tung trời bụi bay
Sông Long vừa bước qua đây
Buồn thay thoắt đã thành người tha hương
Cát in hình tóc pha sương
Ngoài khơi tiếng nhạn kêu thương lạc bầy
Bạn bè trên bến trông ngây
Vì ta nước mắt thấm đầy áo khăn

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Ngoảnh nhìn quê rơi lệ,
Gió tây cuốn bụi đường.
Vừa qua sông Long Vĩ,
Đã là khách tha hương.
Giữa cát đầu trông bạc,
Trùng khơi lạc tiếng hồng.
Thân bằng trên bến vọng,
Vì ta lệ ướt khăn.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước mắt dâng trào ngóng cố hương,
Gió Tây thổi mạnh suốt bên đường,
Dòng sông vừa bước qua Long Vĩ,
Đất khách trở thành người bốn phương.
Tóc bạc cát vàng in bóng rõ,
Chim hồng vẳng tiếng lạc trùng dương.
Bến thuyền thân thích nhìn tay vẫy,
Thấm lệ vì ta mà xót thương.

Bản dịch của Đông A

Quê gốc quay đầu khóc
Gió tây thổi bụi đường
Vừa qua dòng Vĩ thuỷ
Đã  hoá người tha hương
Tóc bạc hiện trên cát
Tiếng hồng lạc đại dương
Bạn bè trên bến tiễn
Đẫm lệ vì ta thương

 
 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *