Chủ Nhật, 23/06/2024 - 07:30

Đồ trung ngẫu hứng • 途中偶興 • Ngẫu hứng giữa đường

途中偶興  

山下喬松松下墳,
纍纍都是古時人。
自由自在不知死,
花落花開無限春。
伏臘子孫空酹酒,
世間富貴等浮雲。
百年到底皆如是,
回首芒芒一片塵。

Đồ trung ngẫu hứng

Sơn hạ kiều tùng, tùng hạ phần,
Luy luy đô thị cổ thời nhân.
Tự do tự tại bất tri tử,
Hoa lạc hoa khai vô hạn xuân.
Phục lạp tử tôn không loại tửu,
Thế gian phú quí đẳng phù vân.
Bách niên đáo để giai như thị,
Hồi thủ mang mang nhất phiến trần.

Dịch nghĩa

Dưới chân núi là thông cao, dưới tàn thông là mồ mả
Ngổn ngang gò đống, đều là người xưa cả
Tự do tự tại không biết là đã chết
Hoa rụng hoa nở, mùa xuân vô hạn
Đến tiết phục lạp, con cháu uổng công tưới rượu xuống đất
Giàu sang trên đời như mây nổi
Trăm năm rốt cuộc đều như thế
Quay đầu nhìn chỉ thấy một áng bụi mịt mùng

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Chân núi thông cao, những dãy mồ
Ngổn ngang gò đống, thảy người xưa
Tự do tự tại, chết không biết
Hoa nở hoa tàn, xuân chẳng lo
Phục lạp cháu con uổng rượu tưới
Giàu sang thế cuộc thoảng mây đưa
Trăm năm rốt ráo đều như thế
Ngoảnh lại mênh mang áng bụi mờ

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới núi có thông, mộ có thông,
San sát người xưa dưới mộ nằm.
Tự do tự tại nào đâu chết,
Hoa nở hoa tàn mấy độ xuân.
Giỗ chạp cháu con mang rượu tế,
Trần gian vinh hiển tựa phù vân.
Trăm năm chung cuộc đều như thế,
Ngoảnh lại mù cao lớp bụi vần.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới thông chân núi toàn là mồ,

Gò đống ngổn ngang đều mộ cổ.
Tự tại tự do đâu biết chết,
Cỏ hoa tàn nở mấy xuân rồi.
Thanh minh con cháu rượu dùng tế,
Giàu có trên đời mây nổi trôi.
Rốt cuộc trăm năm ai cũng thế,
Quay đầu chỉ thấy bụi mù trời.

Bản dịch của Đất Văn Lang

Chân núi tùng cao mộ chất đầy
Thảy đều đã khuất tự xưa nay
Tự do tự tại thôi buồn khổ
Hoa nở hoa tàn mãi đổi thay
Giỗ chạp cháu con đều rượu cúng
Trần gian phú quý chỉ mây bay
Đời người ngoảnh lại đều như vậy
Rốt cuộc còn chăng chút bụi gầy.

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Chân non tùng bách dưới là mồ.
La liệt toàn người của thuở xưa.
Tự tại không hề hay cái chết.
Hoa rơi hoa nở sắc xuân thừa.
Cháu con tưới rượu trong ngày giỗ.
Phú quý trên đời mây nổi trôi.
Rốt cuộc trăm năm đều vậy cả.
Quay đầu bảng lảng bụi mờ phơi.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *