Chủ Nhật, 23/06/2024 - 09:55

Dự Nhượng kiều • 豫讓橋 • Cầu Dự Nhượng

豫讓橋  

豫讓匿身刺襄子,
此地因名豫讓橋。
豫讓既殺趙亦滅,
橋邊秋草空蕭蕭。
君臣正論堪千古,
天地全經盡一朝。
凜烈寒風冬日薄,
奸雄過此尚魂消。

Dự Nhượng kiều

Dự Nhượng nặc thân thích Tương Tử,
Thử địa nhân danh Dự Nhượng kiều.
Dự Nhượng kí sát Triệu diệc diệt,
Kiều biên thu thảo không tiêu tiêu.
Quân thần chính luận kham thiên cổ,
Thiên địa toàn kinh tận nhất triêu.
Lẫm liệt hàn phong đông nhật bạc,
Gian hùng quá thử thượng hồn tiêu.

Dịch nghĩa

Dự Nhượng dấu mình đâm Tương Tử
Chỗ này do đó tên là cầu Dự Nhượng
Dự Nhượng giết rồi, nước Triệu cũng diệt vong
Bên cầu cỏ thu xơ xác
Lời bàn đúng đắn về nghĩa vua tôi đáng làm gương muôn thuở
Làm trọn đạo trời đất trong một sớm
Gió lạnh căm căm, trời đông nhạt
Kẻ gian hùng tới đây còn mất hồn vía

Dự Nhượng: Xem chú thích trong bài Dự Nhượng kiều chuỷ thủ hành.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Dự Nhượng giấu mình đâm Tương Tử
Cầu tên Dự Nhượng kể từ đây
Dự Nhượng giết đi nhà Triệu mất
Bên cầu xơ xác cỏ thu lay
Trung nghĩa lời bàn gương vạn cổ
Đất trời đạo trọn sáng hôm nay
Căm căm gió lạnh ngày đông nhạt
Gian hùng bước tới vía hồn bay

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nơi Dự Nhượng núp mình báo chúa
Dự Nhượng kiều tên có từ đây
Nước tan, người cũng chết theo
Bên cầu hiu hắt cỏ thu rầu rầu
Nghĩa vua tôi sáng ngời thiên cổ
Đạo đất trời vẹn vẻ đền xong
Ào ào gió rét ngày đông
Gian hùng qua đó ắt không còn hồn.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núp đâm Tương Tử Dự nầy,
Chỗ cầu Dự Nhượng từ đây tên này.
Nhượng từ trần, Triệu diệt ngay,
Bên cầu xơ xác cỏ may ngập tràn.
Nghĩa vua tôi đúng đáng bàn,
Tấm gương trung nghĩa lưu ngàn năm sau.
Trọn đạo trời đất một mai,
Căm căm gió lạnh, nhạt màu trời đông.
Mất hồn vía kẻ gian hùng.
Tới đây thấy cảnh thương tâm ngút trời.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *