Chủ Nhật, 23/06/2024 - 09:03
13:11 | 06/06/2023

Giải thích

Anh dễ bị thương vì miệng lưỡi người đời
Và em cũng thế!

Nhưng anh muốn sống cho thật đúng mình
Và em cũng thế!

Anh đến được tình yêu khi anh là anh
Và em cũng thế!


1991

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Bằng Việt


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *