Chủ Nhật, 23/06/2024 - 08:29

Giản công bộ thiêm sự Trần kỳ 1 • 柬工部詹事陳其一

Gửi ông Trần thiêm sự bộ công kỳ 1

柬工部詹事陳其一

青山外有不歸人,
山北山南盡白雲。
七月又逢秋到眼,
天涯空帶老隨身。
百年古壘煙霞合,
一帶寒沙草樹分。
倚遍欗干無與語,
幾回驚坐憶陳遵。

Giản công bộ thiêm sự Trần kỳ 1

Thanh sơn ngoại hữu bất quy nhân,
Sơn bắc sơn nam tẫn bạch vân.
Thất nguyệt hựu phùng thu đáo nhãn,
Thiên nhai không đới lão tuỳ thân.
Bách niên cổ luỹ yên hà hợp,
Nhất đới hàn sa thảo thụ phân.
Ỷ biến lan can vô dữ ngữ,
Kỷ hồi kinh toạ ức Trần Tuân.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non xanh ngoài ấy biết về đâu
Núi bắc non nam trắng sắc mây
Tháng bảy tiết thu vèo trước mắt
Góc trời tuổi lão nhuộm trên đầu
Trăm năm cô luỹ ùn mây khói
Một dãi hàn sa biếc cỏ lau
Hiên vắng nhà ai trò chuyện nhỉ
Trần Tuân cứ ngỡ đã qua lâu

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non xanh ngoài ấy người về đâu?
Núi bắc non nam mây trắng phau.
Tháng bảy tiết thu vèo chớp mắt.
Góc trời tuổi lão chất chồng sâu.
Trăm năm thành cổ đùn sương khói.
Một dãi hàn sa mướt một mầu.
Hiên vắng nhà ai không tiếng nói.
Trần Tuân liệu ngỡ đã qua lâu.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *