Chủ Nhật, 23/06/2024 - 09:06

Giang đầu tản bộ kỳ 1 • 江頭散步其一 • Dạo chơi đầu sông kỳ 1

江頭散步其一

散髮狂歌恣所之,
綠蘋風起多陽微。
白雲流水同無盡,
魚父浮鷗兩不疑。
無累未應招鬼責,
不才多恐速官非。
年年秋色渾如許,
人在他鄉不自知。

Giang đầu tản bộ kỳ 1

Tản phát cuồng ca tứ sở chi
Lục tần phong khởi, tịch dương vi
Bạch vân lưu thuỷ đồng vô tận
Ngư phủ phù âu lưỡng bất nghi
Vô luỵ vị ưng chiêu quỷ trách
Bất tài đa khủng tốc quan phi
Niên niên thu sắc hồn như hử
Nhân tại tha hương bất tự tri

Bản dịch của Đàm Giang

Xoã tóc hát sằng bước lanh quanh
Trong chiều gió động đám rau xanh
Mây trắng nước trôi vẫn còn mãi
Chim âu, ngư phủ chung lòng thành
Không luỵ người chẳng e quỷ trách
Kém tài nên khiếp việc quan sai
Hàng năm thu sắc vẫn thế cả
Chỉ khách tha phương không biết hoài

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ca cuồng tóc xõa bước rong chơi
Gió lộng rau xanh nắng nhạt trời
Nước chảy mây trôi chừng dịu vợi
Chài câu âu giỡn chẳng ngờ ai
Bất tài e sợ quan sai việc
Vô lụy không lo quỷ oán người
Năm đến màu thu dường vẫn thế
Tha hương khách chẳng biết lòng thôi

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hát càn xoã tóc bước rong chơi
Gió động rau xanh nhạt nắng trời,
Mây trắng nước trôi luôn bất tận.
Chim âu ngư phủ chẳng ngờ người.
Vô luỵ không lo người quỷ oán,
Bất tài rất sợ việc quan nhờ,
Năm năm thu sắc đều như thế.
Chỉ khách tha phương không hiểu đời

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *