Chủ Nhật, 23/06/2024 - 07:44

Khất thực • 乞食 • Xin ăn

乞食  

嶒崚長劍倚青天,
輾轉泥塗三十年。
文字何曾為我用,
饑寒不覺受人憐。

Khất thực

Tằng lăng trường kiếm ỷ thanh thiên,
Triển chuyển nê đồ tam thập niên.
Văn tự hà tằng vi ngã dụng ?
Cơ hàn bất giác thụ nhân liên!

Dịch nghĩa

Tựa kiếm dài, ngạo nghễ nhìn trời xanh,
Lăn lộn trong đám bùn dơ ba mươi năm nay.
Văn chương nào đã dùng được việc gì cho ta ?
Đâu ngờ phải đói rét để người thương

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hiên ngang tựa kiếm đứng nhìn trời,
Ba chục năm qua chốn vũng lầy.
Chữ nghĩa ích gì cho cuộc sống ?
Áo cơm buồn những chịu ơn người!

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hiên ngang tựa kiếm ngắm trời xanh
Lặn lội bùn nhơ ba chục năm
Cuộc sống cần chi văn tự hão
Dãi dầu cơm áo chịu ơn thâm.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Chống gươm ngạo nghễ thét trời xanh,
Ba chục năm trong bùn hôi tanh.
Chữ nghĩa ích gì cho cuộc sống,
Nào ngờ đói rách người thương tâm.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng 

Trời xanh dựa kiếm núi mây vương
Lăn lộn cả đời bùn ngập đường
Văn chữ ai từng cho tớ dụng
Đâu ngờ đói rét để người thương.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngạo nghễ nhìn trời, tựa kiếm dài,
Bùn dơ lăn lộn chục năm nay.
Văn chương nào giúp ta đời sống,
Đói rét ngờ đâu người đoái hoài.

Bản dịch của Huệ Chi

Ngạo với trời xanh, chống kiếm dài,
Bùn lầy lăn lóc, tuổi ba mươi.
Văn chương đã ích gì cho tớ,
Cơm áo ngờ đâu phải luỵ người.

Bản dịch của Đồng Thành

Kiếm dài ngạo nghễ nhìn trời,
Bùn lầy lăn lộn ba mươi năm dài.
Văn chương nào giúp cho ai?
Ngờ đâu đói rét người ngoài đoái thương.

Bản dịch của Phanxipăng

Kiếm dài ngạo nghễ tựa trời xanh,
Ba mươi năm lăn lộn bùn tanh.
Chữ nghĩa ích gì cho ta nhỉ?
Áo cơm đành nhờ lòng người lành!

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *