Thứ Năm, 13/06/2024 - 12:31

Ký giang bắc Huyền Hư tử • 寄江北玄虛子

Gửi anh Huyền Hư ở bắc sông

寄江北玄虛子

長安去不息,
鄉思在天涯。
天涯不可見,
但見塵與沙。
西風脫木葉,
白露損黃花。
珍重好自愛,
秋高霜露多。

Ký giang bắc Huyền Hư tử

Trường An khứ bất tức,
Hương tứ tại thiên nha (nhai).
Thiên nha bất khả kiến,
Đãn kiến trần dữ sa.
Tây phong thoát mộc diệp,
Bạch lộ tổn hoàng hoa.
Trân trọng hảo tự ái,
Thu cao sương lộ da.

Dịch nghĩa

Anh đi Trường An biệt tăm hơi,
Nhưng chắc vẫn nhớ quê hương ở tận chân trời.
Chân trời thì không thấy,
Chỉ thấy bụi và cát.
Gió tây thổi lá rụng,
Sương xuống làm hoa cúc rụng xác xơ.
Xin anh hãy giữ mình,
Càng vào thu, sương càng nhiều.

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trẩy kinh bặt tăm tức,
Nhớ quê tận chân trời.
Chân trời không thể thấy,
Thấy cát bụi tơi bời.
Gió tây thổi lá rụng,
Sương xuống hoa vàng phai.
Giữ mình xin anh nhớ,
Thu sang sương nặng rơi.

Bản dịch của Phạm Thảo Nguyên

Gửi Huyền Hư Tử
Xuôi Kinh mãi chẳng ngơi
Nhớ ơi, quê chân trời
Chân trời không thể thấy        
Chỉ thấy cát bụi thôi
Sương trắng cúc vàng úa  
Gió thu lá tơi bời.
Xin anh hãy gìn giữ             
Thu sâu nhiều sương rơi.

Nguồn: Đọc và dịch thơ chữ hán của Nguyễn Du, NXB Hội nhà văn, 2009

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trường an đi mãi không về
Nước non ngàn dặm tình quê bời bời
Đăm đăm dõi mắt phương trời
Cát bay đá chạy ngậm ngùi lòng ai
Gió tây lá úa vàng phai
Hạt sương trắng đọng nhạt mùi cúc hoa
Anh ơi gìn giữ thân ta
Tiết thu càng trọng sương sa càng nhiều

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh biệt Trường An đi vắng rồi,
Quê hương vẫn nhớ tận chân trời.
Chân trời trông thấy anh đâu được.
Cát bụi đầy trời anh thấy thôi,
Gió thổi tơi bời thu lá rụng,
Xuống sương hoa cúc xác xơ rơi.
Mình vàng anh hãy luôn gìn giữ,
Sương lạnh vào thu, nhớ giữ hơi.

Bản dịch của Vũ Tiến

Trường An anh đi biệt
Hẳn vẫn nhớ quê nhà
Tìm chân trời không thấy
Thấy cát bụi mù sa
Gió xạc xào lá rụng
Sương xơ xác tàn hoa
Giữ mình xin anh trọng
Vào thu sương nhạt nhoà

Bản dịch của Đồng Thành

Trường An anh biệt vắng rồi,
Quê hương vẫn nhớ chân trời cuối mây.
Chân trời không thấy anh đây.
Thấy thôi cát bụi đầy trời anh ơi!
Lá thu rụng gió tơi bời,
Xuống sương hoa cúc rụng rời xác xơ.
Mình vàng anh hãy phòng hờ,
Vào thu sương lạnh nhớ lời giữ hơi.

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Tràng An đi mãi thôi.
Nỗi nhớ tận chân trời.
Chân trời không thấy được.
Chỉ thấy bụi cát thôi.
Tuyết sa hoa cúc lụi.
Gió thổi lá cây rơi.
Thân mình xin gìn giữ.
Sương thu phủ kín trời.

 
 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *