Thứ Năm, 13/06/2024 - 11:47

Lỗi Dương Đỗ Thiếu Lăng mộ kỳ 2

 耒陽杜少陵墓其二 • Mộ Đỗ Thiếu Lăng ở Lỗi Dương kỳ 2

耒陽杜少陵墓其二

每讀儒冠多誤身,
天年一哭杜陵人。
文章光燄成何用,
男女呻吟不可聞。
共羨詩名師百世,
獨悲異域寄孤墳。
扁舟江上多秋思,
悵望耒陽日暮雲。

Lỗi Dương Đỗ Thiếu Lăng mộ kỳ 2

Mỗi độc nho quan đa ngộ thân,
Thiên niên nhất khốc Ðỗ Lăng nhân.
Văn chương quang diệm thành hà dụng,
Nam nữ thân ngâm bất khả văn.
Cộng tiển thi danh sư bách thế,
Ðộc bi dị vực ký cô phần.
Biên chu giang thượng đa thu tứ,
Trướng vọng Lỗi Dương nhật mộ vân.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Mỗi lần đọc “Mũ nho thân lụy”,
Lại khóc thương người cũ Ðỗ Lăng.
Ích gì ngời sáng thơ văn,
Bầy con kêu đói sao đành lòng đây ?
Ai cũng khen thơ thầy muôn thuở,
Riêng ta thương phần mộ đìu hiu.
Thuyền sông thu nhớ thêm nhiều,
Buồn trông theo đám mây chiều Lỗi Dương.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỗi lần đọc “Mũ nho lầm thân”,
Lại khóc Ðỗ Lăng nhân vạn năm.
Ngời sáng văn chương thành hữu dụng?
Bầy con kêu đói vách đành câm?
Thơ người hâm mộ thầy muôn thuở,
Ta  vẫn xót thương quạnh mộ phần.
Thuyền dạo sông thu thêm nổi nhớ,
Lỗi Dương buồn ngóng chiều mây vần.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *