Chủ Nhật, 23/06/2024 - 09:24

Lý gia trại tảo phát • 李家寨早發 • Buổi sáng từ nhà họ Lý ra đi

李家寨早發

曉色何滄茫,
初日隱山腹。
路上人旣行,
枝頭鳥猶宿。
萬古一紅塵,
其中皆碌碌。
犬噬竹村中,
定有高人屋。

Lý gia trại tảo phát

Hiểu sắc hà thương mang,
Sơ nhật ẩn sơn phúc.
Lộ thượng nhân ký hành,
Chi đầu điểu do túc.
Vạn cổ nhất hồng trần,
Kỳ trung giai lục lục.
Khuyển phệ trúc thôn trung,
Định hữu cao nhân ốc.

Dịch nghĩa

Sắc trời ban mai thật là bát ngát
Mặt trời mới mọc còn nấp trong lòng núi
Trên đường, người đã đi
Đầu cành, chim còn ngủ
Muôn thuở một đám bụi hồng
Trong đó mọi người bận rộn
Tiếng chó sủa trong xóm trúc
Chắc có nhà của bậc cao nhân

Lý gia trại: trại nhà họ Lý, chắc đoàn sứ Nguyễn Du đã ghé qua đêm.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Mặt trời còn trong núi
Người đã bước lên đàng
Đầu cành chim ngái ngủ
Muôn thuở áng bụi hồng
Trong đó người tất tả
Thôn trúc, chó kêu gần
Chắc có cao nhân ở

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sớm mai trời hãy mịt mờ
Sườn non che khuất vầng ô chân trời
Đường đi đã có dáng người
Đầu cành chim vẫn đang vùi giấc say
Bụi hồng muôn thuở nơi đây
Biết bao nhiêu kẻ lao đao muộn phiền
Chó gừ sau lũy tre thôn
Chắc nhà của bậc cao nhân chốn này.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắc trời bát ngát lạnh ban mai,
Che bóng vầng ô núi khuất ngoài.
Người ngựa trên đường cùng vượt đuổi,
Đầu cành chim chóc ngủ còn say,
Đua chen chốn ấy nhiều phiền nảo.
Muôn thuở bụi hồng người kiếp vay,
Chợt chó sủa vang trong xóm trúc
Cao nhân chắc ngụ ở gần đây.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du
 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *