Thứ Năm, 13/06/2024 - 11:53

Mạnh Tử từ cổ liễu • 孟子祠古柳 • Cây liễu cổ trước đền thờ Mạnh Tử

孟子祠古柳

吾聞天池之濆有龍夭矯,
今之畫圖無略肖。
風雨一夜飛下來,
化為亞聖官門柳。
此柳渾全百十圍,
養成大物非一時。
雨露天意獨滋潤,
鬼神暗中相扶持。
枝柯落落老益壯,
歲月悠悠深不知。
左蟠右轉當大道,
過客不敢攀其枝。
蔥蔥鬱鬱抱元氣,
天下斯文其在斯。
鄉人支以二石柱,
石柱既深根愈固。
不同凡卉小春秋,
半畝風煙自今古。
灝然之氣非尋常,
大樹應與天齊壽。

Mạnh Tử từ cổ liễu

Ngô văn thiên trì chi phần hữu long yêu kiểu,
Kim chi hoạ đồ vô lược tiếu.
Phong vũ nhất dạ phi há lai,
Hoá vi á thánh cung môn liễu.
Thử liễu hồn toàn bách thập vi,
Dưỡng thành đại vật phi nhất thì.
Vũ lộ thiên ý độc tư nhuận,
Quỷ thần ám trung tương phù trì.
Chi kha lạc lạc lão ích tráng,
Tuế nguyệt du du thâm bất tri.
Tả bàn hữu chuyển đương đại đạo,
Quá khách bất cảm phan kỳ chi.
Thông thông uất uất bão nguyên khí,
Thiên hạ tư văn kỳ tại ti (tư).
Hương nhân chi dĩ nhị thạch trụ,
Thạch trụ ký thâm căn dũ cố.
Bất đồng phàm huỷ tiểu xuân thu,
Bán mẫu phong yên tự kim cổ.
Hạo nhiên chi khí phi tầm thường,
Đại tài ưng dữ thiên tề thọ.

Mạnh Tử: người nước Trâu, phía nam tỉnh Sơn Đông ngày nay. Ông đi khắp các nước tề, Lương, Tống, Đằng, lúc già lại về nước, cùng với học trò làm sách Mạnh Tử. Đền thờ Mạnh Tử nói đây là ở Sơn Đông.

Nguồn: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007

Bản dịch

Truyền rằng ao trời có rồng uốn khúc
Sao bức họa thời nay chẳng giống
Một đêm mưa gió rồng giáng trần
Hòa thành cây liễu đền Thánh nhân
Thân liễu lớn trọn trăm vòng tay
Lớn to đâu phải há một ngày
Ý trời mưa thuận làm tươi tốt
Quỷ thần trong cũng phụ trợ ngầm
Sum suê cành lá già càng cứng
Lâu năm không biết tự bao giờ
Uốn quanh tả hữu kề đường cái
Khách qua đường chẳng dám níu cành
Um tùm rậm rạp ủ nguyên khí
Vốn liếng văn đời tại nơi đây
Hai trụ đá do dân làng dựng
Đá càng sâu gốc liễu càng bền
Hơn hẳn cây vài năm sống sót
Tản ra nửa mẫu từ thuở xưa
Hạo nhiên cái khí chẳng tầm thường
Cây lớn sống mãi ngang tuổi trời.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bờ ao trời có rồng uốn khúc,
Bức họa nay chẳng chút nào in.
Đêm mưa bay xuống gian trần,
Trước đền Á Thánh hóa thân liễu nầy.
Thân liễu lớn trăm người ôm xuể,
Được cao to không dễ một ngày.
Trời ban mưa móc ơn dày,
Quỷ thần phù trợ mỗi ngày mỗi to.
Cành sum suê càng già càng cứng,
Trải bao thu sừng sững nơi này.
Giữa đường đón trước quanh sau,
Qua đường khách có dám đâu vin cành.
Vẻ xinh tốt bao trùm nguyên khí,
Nền tư văn thiên hạ nơi đây.
Vững vàng hai trụ đá xây,
Trụ càng sâu chắc, gốc cây càng bền.
Khác cây cỏ tầm thường sống yểu,
Trải gió sương nửa mẫu bao thu.
Hạo nhiên khí lớn chứa đầy,
Sum suê thọ mãi sánh tày trời cao.

 

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Truyền rồng uốn khúc ở ao trời,
Bức tranh sao chẳng giống thời nay
Giáng trần rồng một đêm mưa gió
Cây liễu hoá thành đền Thánh này.
Lớn hơn thân liễu trăm vòng tay
Lớn to đâu phải một hai ngày
Mưa thuận trời ban làm nhuận tốt
Cũng được quỷ thần ngầm giúp ngay.
Sum suê cành lá già càng cứng
Chẳng bao lâu sừng sững nơi đây
Tả hữu uốn quanh bên cạnh lộ
Chẳng dám qua đường khách níu cây.
Xanh um cành lá ủ nguyên khí
Tư văn thiên hạ phát nơi nầy
Đã dựng dân làng hai trụ đá
Sâu liễu đá càng càng giữ lâu.
Vài năm hơn hẳn cây sót lại
Tản ra nửa mẫu thuở xưa xa.
Hạo nhiên khí chẳng tầm thường
Cây lớn sống mãi chẳng nhường trời cao.

 

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Truyền rồng uốn khúc ao trời,
Bức tranh sao chẳng giống thời ngày nay.
Giáng trần mưa gió rồng bay,
Hoá thành cây liễu đền này đến nay.
Lớn thân hơn cả trăm tay,
Lớn to đâu phải vài ngày mà nên.
Trời ban mưa thuận nhuận êm,
Quỷ thần ngầm giúp càng bền cứng ra.
Sum suê cành cứng lá già,
Bao lâu sừng sững bên nhà nơi đây.
Uốn quanh tả hữu lộ nầy,
Qua đường chẳng dám níu cây khách đường.
Xanh um cành lá khí vương,
Tư văn thiên hạ phát dương nơi nầy.
Hai trụ đá dựng làng xây,
Đá càng sâu chắc liễu cây lâu dài.
Vài năm hơn hẳn cây gai,
Tản ra nửa mẫu trải dài thuở xưa.
Hạo nhiên khí chẳng phải vừa,
Cây cao sống mãi sánh vừa trời cao.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *