Chủ Nhật, 23/06/2024 - 09:28

Mộng đắc thái liên kỳ 1 • 夢得採蓮其一 • Mộng thấy hái sen kỳ 1

夢得採蓮其一

緊束蛺蝶裙,
採蓮棹小艇。
湖水何浺瀜,
水中有人影。

Mộng đắc thái liên kỳ 1

Khẩn thúc giáp điệp quần,
Thái liên trạo tiểu đĩnh.
Hồ thuỷ hà xung dung,
Thuỷ trung hữu nhân ảnh.

Dịch nghĩa

Buộc chặt váy cánh bướm
Chèo thuyền con hái sen
Nước hồ sao lai láng
Trong nước có bóng người

Theo Hoàng Xuân Hãn, bài này làm lúc Nguyễn Du đã được phong tước hầu, làm quan to ở Huế, để tưởng nhớ người yêu cũ là nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Trong bài Ngẫu hứng, Nguyễn Du đã nhắc đến 4 chữ “Xuân, Hương, Xuân Hương”. Có người cho rằng trong thi đàn với nữ sĩ Hồ Xuân Hương lúc đó, ông Chiêu Hổ có tài văn chương ứng đố lưu loát chính là Nguyễn Du vì trong gia đình của cụ gọi cụ là cậu Chiêu Bảy.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Buộc chặt quần cánh bướm
Chèo thuyền con hái sen
Nước hồ sao lai láng
Mặt nước bóng người in

Bản dịch của Linh Huy

Quần vén xoè cánh bướm
Thuyền con bơi hái sen.
Mặt hồ nước lai láng
Trong nước bóng người in.

Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *