Thứ Năm, 13/06/2024 - 12:10

Mộng đắc thái liên kỳ 2 • 夢得採蓮其二 • Mộng thấy hái sen kỳ 2

夢得採蓮其二  

採採西湖蓮,
花實俱上船。
花以贈所畏,
實以贈所憐。

Mộng đắc thái liên kỳ 2

Thái thái Tây Hồ liên,
Hoa thực câu thướng thuyền.
Hoa dĩ tặng sở uý,
Thực dĩ tặng sở liên.

Dịch nghĩa

Hái, hái sen Hồ Tây
Hoa và gương sen đều để trên thuyền
Hoa để tặng người mình trọng
Gương để tặng người mình thương

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Hái, hái, sen Hồ Tây
Hoa gương trên thuyền đầy
Hoa tặng người mình trọng
Gương tặng người mình say

Bản dịch của Linh Huy

Hái đi, sen hồ Tây
Hoa, gương xếp thuyền đầy.
Hoa tặng ai ta sợ,
Gương biếu người yêu đây.

Bản dịch của Thái

Sen hồ Tây hái luôn tay
Nào hoa đó với gương đây đầy thuyền
Hoa này tặng lúc giận hờn
Gương kia tặng, biết người còn thương em

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hái sen hái sen Hồ Tây
Hái sen, sen chất thuyền đầy hoa gương
Gương sen dành tặng người thương
Hoa sen dành tặng nười đương ghét mình

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Tây Hồ, hái, hái sen,
Hoa, gương chất mạn thuyền,
Hoa tặng người mình kính,
Gương tặng người mình thương.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hái sen, hãy hái Hồ Tây,
Hái lên sen để thuyền đầy gương, bông.
Hoa sen tặng bạn mình mong,
Gương sen dành tặng người trong tim mình.

Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Hồ Tây hái, hái sen,
Hoa, gương đều bỏ thuyền.
Hoa tặng người mình sợ,
Gương tặng người mình quen.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *