Chủ Nhật, 23/06/2024 - 07:51

Ngẫu hứng kỳ 5- 偶興其五

偶興其五  

有一人焉良可哀,
破衣殘笠色如灰。
避人但覓道傍走,
知是升龍城裏來。

Ngẫu hứng kỳ 5

Hữu nhất nhân yên lương khả ai,
Phá y tàn lạp sắc như hôi.
Tị nhân đản mịch đạo bàng tẩu,
Tri thị Thăng Long thành lý lai.

Dịch nghĩa

Có một người sao rất đáng thương,
Áo rách, nón rách, sắc mặt như tro.
Tránh người khác thà tìm vào lề đường mà đi,
Biết đó là người từ thành Thăng Long lại.

Tình cảnh ngơ ngác của người miền Bắc, tôi cũ nhà Lê, mới vào Huế, ở giữa những người của nhà Nguyễn, không phải là vai vế của mình. Người này chính là Nguyễn Du.

Bản dịch của Đàm Giang

Có một người vẻ thật đáng thương
Da sạm tro, áo nón rách bươm
Tránh người đi rảo bên mé lộ
Ra người Thăng Long mới về thành.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mặt sạm áo cờn chiếc nón mê
Thương ai lận đận cảnh ê chề
Lánh người rảo bước tìm đường né
Biết ở Thăng Long mới trở về.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một người trông thật đáng thương,
Sạm da áo rách tìm đường về quê.
Rảo bước đi tránh bên lề,
Biết ra người ở Thăng Long mới về.

Bản dịch của Đào Duy Anh

Có một người kia thực đáng thương,
Nón xơ, áo rách, sắc xanh vàng.
Tránh người, cố né bên đường lủi,
Biết khách từ Thăng Long mới sang.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *