Chủ Nhật, 23/06/2024 - 08:00

Ngày đầu

                                    Bertalicia Peralta – Nhà thơ Panama 

Bản dịch của Bằng Việt

Chúng ta sống kiểu gì
Như thể tưởng ngày mai đã là ngày chót!

Mà đúng ra, xét kỹ
Nó vẫn phải là ngày đầu tiên!

(dịch qua bản tiếng Nga)
 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Bằng Việt


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *