Ngôi sao giống như ánh sáng qua khe ổ khoá
Sau lỗ khoá nhỏ nhoi là thăm thẳm thiên hà
Chúng ta mới ghé nhìn bằng cái nhìn viễn vọng
Còn cánh cửa khoá kín kia – chưa mở nổi bao giờ

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Bằng Việt