Thứ Năm, 13/06/2024 - 11:50

Pháo đài – 炮臺

炮臺  

南北書車慶大同,
炮臺虛設土城東。
山崩石裂城猶壯,
漢奪秦爭事已空。
昨者大虧生物德,
邇來不貴殺人功。
清平時節無爭戰,
牛犢耰耡正重農。

Pháo đài

Nam bắc xa thư khánh đại đồng,
Pháo đài hư thiết thổ thành đông.
Sơn băng thạch liệt thành do tráng,
Hán đoạt Tần tranh sự dĩ không.
Tạc giả đại khuy sinh vật đức,
Nhĩ lai bất quý sát nhân công.
Thanh bình thì tiết vô tranh chiến,
Ngưu độc ưu sừ chính trọng nông.

Pháo đài đặt ở Luỹ Thầy trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Khi Nguyễn Du làm cai bạ Quảng Bình thì việc phân tranh đã chấm dứt, pháo đài tuy còn, nhưng không cần đến nữa.

Bản dịch của Đàm Giang

Nam bắc, xe, chữ cận hoà đồng
Pháo đài bỏ vắng đất thành đông
Núi lở, đá tan thành còn vững
Hán Tần tranh chấp rồi cũng xong
Ngay trước tổn đức lành muôn vật
Thời nay chém giết hết là công
Thời bình chiến tranh không còn nữa
Trâu bò cầy cuốc trọng nghề nông

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xe chữ bắc nam được đại đồng
Pháo đài hoang vắng mé thành đông
Đá tan núi lở thành còn vững
Hán đoạt, Tần tranh chuyện cũng từng
Trước đã tổn sinh gây kém đức
Sau thêm hại vật đáng bao công
Thanh bình bốn biển thôi chinh chiến
Cày cấy bò trâu trọng nghiệp nông.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nam bắc, sách, xe được hiệp đồng,
Pháo đài hoang vắng đất thành đông.
Đá tan núi lở, thành còn vững,
Tranh chấp Hán Tần rồi cũng không.
Trước đã tổn sinh đức vạn vật,
Nay thời chém giết hết là công.
Thanh bình đất nước không binh lửa,
Ngựa kéo trâu cầy trọng nghiệp nông.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *