Chủ Nhật, 23/06/2024 - 09:17

Quỳnh Hải nguyên tiêu • 瓊海元宵 

Rằm tháng riêng ở Quỳnh Hải

瓊海元宵

元夜空庭月滿天,
依依不改舊嬋娟。
一天春興誰家落,
萬里瓊州此夜圓。
鴻嶺無家兄弟散,
白頭多恨歲時遷。
窮途憐汝遙相見,
海角天涯三十年。

Quỳnh Hải nguyên tiêu

Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên,
Y y bất cải cựu thuyền quyên.
Nhất thiên xuân hứng, thuỳ gia lạc,
Vạn lý Quỳnh Châu thử dạ viên.
Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tán,
Bạch đầu đa hận tuế thì thiên.
Cùng đồ liên nhữ dao tương kiến,
Hải giác thiên nhai tam thập niên.

Dịch nghĩa

Đêm rằm tháng giêng, sân vắng, trăng sáng đầy trời.
Vầng trăng vẫn đẹp như xưa, không hề thay đổi.
Chẳng biết nhà ai được hưởng thú vui xuân đêm nay
Ở đất Quỳnh Châu ngoài muôn dặm này?
Còn ta thì ở quê hương Hồng Lĩnh, chẳng còn nhà cửa, anh em cũng đều tan tác cả.
Đầu đã bạc, càng giận cho ngày tháng trôi mau.
Cảm động biết bao, giữa lúc cùng đường, tuổi đã ba mươi,
Đang ở nơi chân trời góc biển, mà trăng vẫn từ xa đến với ta.

Quỳnh Hải tức Quỳnh Châu thuộc trấn Sơn Nam xưa, nay là huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình, quê vợ của Nguyễn Du. Năm 1786, sau khi Nguyễn Khản thất lộc, Nguyễn Du lánh nạn về Quỳnh Côi ở nhà anh vơ là Đoàn Nguyễn Tuấn ở xã Hải An (lúc này Lê Chiêu Thống chưa chạy sang Trung Quốc).

Nguồn:
1. Quách Tấn, Tố Như thi trích dịch, An Tiêm xuất bản, Sài Gòn, 1973
2. Trần Văn Nhĩ, Thơ chữ Hán Nguyễn Du, NXB Văn Nghệ, 2007

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Nguyên tiêu sân vắng nguyệt đầy trời,
Vành vạnh như xưa ánh sáng ngời.
Xuân hứng một trời ai hưởng đó,
Quỳnh Châu muôn dặm khách đêm nay
Non Hồng ly tán không nhà cửa
Đầu bạc âu lo mãi tháng ngày.
Lỡ bước luống thương ai gặp gỡ,
Chân trời góc biển, tuổi ba mươi.

Bản dịch của Quách Tấn

Rằm tháng giêng trăng vàng lai láng,
Nghìn xưa không đổi dạng thuyền quyên.
Quỳnh Châu muôn dặm đoàn viên,
Một trời xuân hứng xuân riêng nhà nào?
Cảnh Hồng Lĩnh biết bao ly tán!
Bạc mái đầu ngày tháng đổi thay.
Đường cùng mừng thấy nhau đây,
Phương trời lận đận tuổi đầy ba mươi.

Bản dịch của Đông A

Sân vắng nguyên tiêu nguyệt khắp trời
Như xưa không đổi vẻ xinh tươi
Một trời xuân hứng rơi nhà tá
Ngàn dặm Quỳnh Chân tỏ dạ thời
Hồng Lĩnh không nhà huynh đệ tán
Bạc đầu nhiều hận tháng ngày trôi
Đường cùng thương cảm trăng còn gặp
Ba chục năm ven biển cuối trời

Bản dịch của Nguyễn Tam

Nguyên tiêu sân vắng nguyệt mông lung,
Trăng vẫn như xưa đẹp lạnh lùng.
Xuân hứng một trời, nhà nọ hưởng,
Quỳnh Châu vạn dặm, nguyệt kia chung.
Non Hồng vẫn đứng, người ly tán,
Đầu bạc càng tăng hận chất chồng.
Ba chục năm trời nơi góc bể,
Đường cùng, trăng có xót ta không?

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng sáng nguyên tiêu tỏa khắp trời
Nét in tròn vạnh chẳng pha phôi
Một bầu xuân hứng nhà ai hưởng
Muôn dặm Quỳnh châu đêm rạng tươi
Đầu bạc ngậm ngùi năm tháng lụn
Non Hồng tan tác đệ huynh đâu
Cùng đường còn đó vầng trăng tỏ
Ba chục năm soi khắp bể trời.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Trăng sáng đầu xuân toả ngập tràn,
Bao giờ trăng chẳng nhạt thuyền quyên.
Một trời xuân hứng nhà ai lạc,
Muôn dặm Quỳnh Châu nguyệt sáng ngần.
Hồng Lĩnh không nhà huynh đệ vắng,
Bạc đầu đa hận tháng ngày nhanh.
Đường cùng trăng vẫn còn soi đến,
Góc biển chân trời, ba chục năm.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sân vắng đầy trăng rằm tháng giêng
Như xưa chẳng đổi vẫn thuyền quyên
Một trời xuân hứng nhà ai hưởng
Vạn dặm Quỳnh Châu đêm lặng yên
Hồng Lĩnh không nhà huynh đệ tán
Bạc đầu nhiều hận kéo triền miên
Thương người đường tận xa còn gặp
Góc biển chân trời ba chục niên.

Bản dịch của Nhất Nguyên

Nguyên tiêu sân lặng sáng trăng đầy
Vằng vặc thuyền quyên chẳng đổi thay
Xuân hứng một trời ai kẻ hưởng
Quỳnh Châu muôn dặm khách đêm nay
Núi Hồng nhà vắng anh em tán
Đầu bạc thêm buồn năm tháng trôi
Được gặp bước cùng vui biết mấy
Chân trời góc bể tuổi ba mươi.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng giêng rằm sáng trăng đầy trời.
Cảnh đổi thay trăng đẹp vạn đời,
Đâu phải vui xuân mình kẻ hưởng,
Quỳnh Châu muôn dặm ở miền khơi.
Quê hương Hồng Lĩnh tan nhà cửa,
Càng giận bạc đầu ngày tháng trôi,
Cảm động cùng đường ba chục tuổi,
Chân trời góc biển, đón trăng vơi.

Bản dịch của Đồng Thành

Nguyên tiêu trăng sáng đầy trời,
Cảnh thay trăng vẫn vạn đời đẹp tươi.
Đêm nay ai hưởng xuân vui,
Quỳnh Châu muôn dặm miền đời khơi xa.
Quê hương Hồng Lĩnh tan nhà,
Bạc đầu càng giận tháng ngày trôi mau.
Đường cùng mừng lại gặp nhau,
Chân trời lận đận tuổi đầu ba mươi.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *