Thứ Năm, 13/06/2024 - 10:56

Tây Hà dịch • 西河驛 • Trạm Tây Hà

西河驛  

青石橋西岸,
依然小里閭。
道傍人語雜,
屋後竹陰疏。
禾本供晨燒,
春聯待歲除。
相逢無別話,
一笑意何如。

Tây Hà dịch

Thanh thạch kiều tây ngạn,
Y nhiên tiểu lý lư.
Đạo bàng nhân ngữ tạp,
Ốc hậu trúc âm sơ.
Hoà bản cung thần thiếu,
Xuân liên đãi tuế trừ.
Tương phùng vô biệt thoại,
Nhất tiếu ý hà như.

Dịch nghĩa

Bên bờ phía tây cầu đá xanh
Xóm nhỏ vẫn như cũ
Bên đường tiếng người tạp nhạp
Sau nhà bóng trúc thưa
Gốc rạ dành để đốt lửa sớm
Câu đối xuân chờ hết năm cũ
Gặp nhau không nói năng gì
Chỉ cười, ý ra sao

Tây Hà thuộc tỉnh Sơn Tây.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Cầu đá xanh bên bờ
Còn y xóm nhỏ xưa
Đường tiếng người chộn rộn
Nhà bóng trúc lưa thưa
Gốc rạ đốt lò sớm
Câu đối đợi giao thừa
Gặp nhau không biết nói
Chỉ nhoẻn miệng cười trừ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
 

Bản dịch của Hạt Cát

Xanh xanh cầu đá bờ tây
Xóm nhà nhỏ vẫn như ngày xa xưa
Lối mòn tiếng nói vẳng đưa
Vườn sau bóng trúc lưa thưa mấy hàng
Rơm hong khói sớm tầng tầng
Ðón chờ trừ tịch đôi vần liễn xuân
Gặp nhau chẳng nói chẳng rằng
Cười khan một tiếng chứa chan ý tình!

Bản dịch của Đông A

Bờ tây cầu đá xanh
Xóm nhỏ tự nhiên thành
Người rộn tiếng đường cái
Trúc thưa bóng mái tranh
Gốc rơm cơm sớm thổi
Câu đối giao thừa dành
Gặp mặt không chào hỏi
Nhoẻn cười chẳng rõ tình.

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Bờ phía tây cầu đá xanh
Còn nguyên xóm nhỏ, rộn quanh tiếng người
Sau nhà bóng trúc lả lơi
Ụ rơm vàng, để dành khơi bếp hồng
Câu đối xuân, đợi tàn đông
Gặp, cười, không nói, hỏi lòng là sao?

 

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bờ tây bên cầu đá xanh
Xóm quê nho nhỏ yên lành thuở nao
Bên đường người nói lao xao
Sau hiên bóng trúc như hao vẻ gầy
Rạ khô đun bữa cơm mai
Đón xuân câu đối đợi ngày ba mươi
Gặp nhau không nói một lời
Nhoẻn cười cũng đượm lòng người niềm vui.

 

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cầu đá xanh bên bờ phía tây,
Ngày xưa xóm nhỏ vẫn còn đây.
Tiếng người rộn rã bên đường tạp,
Trúc mọc sau nhà thưa chẳng đầy.
Gốc rạ để dành đốt lửa sớm,
Chờ xong năm cũ đối còn xuân.
Gặp nhau cười chỉ không cần nói,
Hỏi lòng tình ý ra sao vầy?

 

Bản dịch của Đất Văn Lang

Bờ tây cầu đá biếc
Xóm nhỏ vẫn như xưa
Ngoài ngõ dân làng rộn
Sau nhà bóng trúc thưa
Đụn rơm giành sưởi sớm
Câu đối đợi giao thừa
Gặp chỉ cười không nói
Ý tình mộc mạc chưa!

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *