Chủ Nhật, 23/06/2024 - 09:52

Thăng Long kỳ 1 – 昇龍其一

昇龍其一

傘嶺瀘江歲歲同,
白頭猶得見昇龍。
千年巨室成官道,
一片新城沒故宮。
相識美人看抱子,
同遊俠少盡成翁。
關心一夜苦無睡,
短笛聲聲明月中。

Thăng Long kỳ 1

Tản lĩnh Lô giang tuế tuế đồng,
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long.
Thiên niên cự thất thành quan đạo,
Nhất phiến tân thành một cố cung.
Tương thức mỹ nhân khan bão tử,
Ðồng du hiệp thiếu tẫn thành ông.
Quan tâm nhất dạ khổ vô thuỵ,
Ðoản địch thanh thanh minh nguyệt trung.

Dịch nghĩa

Núi Tản sông Lô bao nhiêu năm vẫn thế
Đầu đã bạc rồi mà lại thấy Thăng Long
Những ngôi nhà đồ sộ ngày xưa nay đã thành đường cái quan.
Dãi thành mới làm mất cung điện xưa
Các mỹ nhân ngày trước giờ đã có con bồng
Các bạn hào hiệp thuở xưa giờ đã thành ông
Suốt đêm nghĩ ngơi, thao thức không ngủ
Văng vẳng nghe tiếng sáo trong ánh trăng

Từ đời Lý, kinh đô Việt Nam đóng tại Thăng Long. Thăng Long 昇龍 nghĩa đen là rồng hiện lên. Đến đời Nguyễn, Gia Long đóng đô tại Huế, và đổi chữ Thăng Long là rồng hiện thành chữ Thăng Long 昇隆 là thịnh vượng. Nhưng trong văn thơ, cổ nhân vẫn viết chữ theo tên cũ Thăng Long là rồng hiện.

Bản dịch của Quách Tấn

Núi Tản sông Lô vẫn núi sông
Bạc đầu còn được thấy Thăng Long
Nghìn năm cự thất thành quan lộ
Một giải tân thành lấp cố cung
Người đẹp buổi xưa đều bế trẻ
Bạn chơi thưở nhỏ thảy thành ông
Thâu đêm chẳng ngủ lòng thêm bận
Ðịch thổi trăng trong tiếng não nùng

Bản dịch của Hải Đà

Núi Tản, sông Lô vẫn trước sau
Thăng Long thấy được bạc phơ đầu
Nghìn xưa nhà cũ thành quan lộ
Một dãy thành nay thế điện lầu
Người đẹp bồng con nhìn nuối tiếc
Bạn bè lên cụ thấy mà đau
Năm canh trằn trọc đăm chiêu thức
Sáo trúc trăng thanh vọng khúc sầu.

Bản dịch của Lâm trung Phú

Núi Tản sông Lô mãi mãi cùng,
Bạc đầu lại được thấy Thăng Long.
Lâu đài nghìn tuổi thành đường cái,
Thành mới một khu mất điện cung !
Người đẹp khi xưa đang bế cháu,
Bạn chơi thuở trẻ thảy thành ông !
Khổ lòng trằn trọc đêm không ngủ,
Sáo trúc trăng thanh tiếng vọng không !!

Bản dịch của Đông Xuyên

Núi Tản, sông Lô dạo khắp vùng,
Bạc đầu còn được thấy Thăng Long!
Ngàn năm nhà lớn thành công lộ,
Một mảnh thành cao lấp cố cung!
Người đẹp thuở xưa con ẵm nách,
Bạn thân ngày bé tóc như bông!
Một đêm không ngủ bao thao thức,
Tiếng sáo vi vu, bóng nguyệt lồng.

Bản dịch của Nguyễn Tam

Sông Lô, núi Tản vẫn còn trơ
Thấy lại Long Thành, tóc bạc phơ
Thành nọ vùi chôn cung điện cũ
Đường kia thay thế gác lầu xưa
Bạn bè thuở nhỏ đều lên lão
Hồng phấn ngày xưa bế bé thơ
Trằn trọc thâu canh nào ngủ được
Trăng ngời tiếng sáo thoảng xa đưa

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vẫn là núi Tản sông Lô
Bạc đầu may thấy chốn xưa Long Thành
Nhà quen hóa lối đi quanh
Thành vừa mới dựng cố cung đâu còn
Gái quen ngày trước ẵm con
Bạn trai thuở trẻ đã nên ông rồi
Trọn đêm thao thức bồi hồi
Vẳng nghe tiếng sáo giữa trời trăng thanh.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Núi Tản, sông Lô chẳng đổi lòng
Bạc đầu còn được thấy Thăng Long
Nghìn năm nhà lớn thành đường cái
Một mảnh thành lên xoá điện vàng
Người đẹp từng quen đều ẵm trẻ
Bạn trai thuở trước đã thành ông
Suốt đêm trằn trọc rầu không ngủ
Tiếng sáo thanh thanh trăng sáng lồng.

Bản dịch của Nhất Nguyên

Núi Tản sông Lô vẫn mãi tồn
Bạc đầu còn được thấy Thăng Long
Ngàn năm lầu ngọc ra đường cái
Một thủa cung vàng hoá luỹ thành
Người đẹp xuân nào con cả đống
Anh hào lúc trẻ thảy thành ông
Suốt đêm tâm sự thêm trằn trọc
Văng vẳng sáo đàn giữa sáng trăng.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Tản sông Lô còn vạn thuở,
Thăng Long thấy lại bạc đầu phơ
Nhà xưa đồ sộ thành quan lộ,
Thế chỗ thành nay cung điện xưa.
Ngày trước mỹ nhân con đã lớn,
Thuở xưa bạn hữu đã thành ông.
Năm canh nghĩ ngợi luôn thao thức,
Vẳng tiếng bên tai sáo dưới trăng.

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Núi Tản, sông Lô mãi một lòng
Bạc đầu mới thấy lại Thăng Long
Ngàn năm nhà lớn nay quan lộ
Một bức thành xây lấp cố cung
Người đẹp ngày xưa giờ bế trẻ
Bạn chơi lúc nhỏ đã lên ông
Suốt đêm trằn trọc buồn không ngủ
Tiếng địch trong trăng giọng não nùng

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *