Chủ Nhật, 23/06/2024 - 09:30

Thời gian liếm mất cuộc đời – Time licks life

                                           Laura Garavaglia – Nhà thơ Italia

Time licks life
dissolves in dense drops
dripping down they leave uncertain traces
stains that will then fade.
I pick up the remains of the day
stripping the flesh from words to the bone,
I suck the marrow, until I can.

Bản dịch của Bằng Việt

Thời gian liếm mất cuộc đời
tan thành từng giọt đặc
nhỏ xuống thành những vệt mơ hồ
từng vệt nhơ này rồi cứ thế mờ dần.
Tôi lượm phần còn lại của ngày
tước thịt nó bằng lời cho tới tận xương
Và hút tuỷ thời gian, đến khi còn có thể.

Nguồn: Những sự vật hiện hữu (thơ), Laura Garavaglia, NXB Hội nhà văn, 2020
 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Bằng Việt


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *