Thứ Năm, 13/06/2024 - 10:23

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 1 • 蒼梧竹枝歌其一

Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 1

蒼梧竹枝歌其一

桂林新潦涌長川,
水屋憑高欲上天。
午後東風吹更急,
往來無數廣東船。

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 01

Quế Lâm tân lạo dũng trường xuyên,
Thuỷ ốc bằng cao dục thướng thiên.
Ngọ hậu đông phong xuy cánh cấp,
Vãng lai vô số Quảng Đông thuyền.

Dịch nghĩa

Nước lụt Quế Lâm thật mênh mông,
Trời gần bè thả cao trên sông.
Quá trưa gió đông thổi càng thêm mạnh,
Vô số thuyền bè từ Quảng Đông qua lại.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Quế Lâm lụt mới dâng trào
Nhà bè nước nổi muốn cao tận trời
Quá trưa, gió thổi tơi bời
Quảng Đông vô số ngược xuôi những thuyền

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lụt lớn Quê Lâm nước cuộn dâng
Bè cao theo nước ngất từng không
Xế trưa cơn gió chiều bùng thổi
Bao mấy thuyền ghe tự Quảng Đông

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quế Lâm lụt lội nước mênh mông,
Bè thả tận trời cao ngập sông.
Thổi gió đông trưa thêm quá mạnh,
Lưu hành vô số thuyền Quảng Đông.

Bản dịch của Đào Duy Anh

Lụt mới Quế Lâm bát ngát sông,
Nhà bè cao nổi muốn lên không.
Sau trưa gió thổi càng thêm gấp,
Qua lại bao nhiêu thuyền Quảng Đông.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quế Lâm nước lụt mênh mông,
Trời gần bè thả bềnh bồng cao sông.
Quá trưa thêm mạnh gió đông,
Lưu hành vô số Quảng Đông thuyền bè.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *