Thứ Năm, 13/06/2024 - 11:22

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 7 • 蒼梧竹枝歌其七

Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 7

蒼梧竹枝歌其七  

長江波浪渺無涯,
三五遊船趁夜開。
無月無燈看不見,
琵琶聲自水中來。

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 07

Trường giang ba lãng diểu vô nhai,
Tam ngũ du thuyền sấn dạ khai.
Vô nguyệt vô đăng khan bất kiến,
Tỳ bà thanh tự thuỷ trung lai.

Dịch nghĩa

Sông Trường sóng nước chẳng thấy bờ,
Ba năm thuyền lướt trong đêm mờ.
Không trăng không đèn nhìn chẳng rõ,
Tiếng tì bà đâu đó vẳng trên sông.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trường giang sóng nước chẳng thấy bờ,
Vài mảnh thuyền con lướt thẩn thơ.
Không đèn không trăng nhìn chẳng được,
Tỳ bà ai vẳng tự sông mờ.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Sông dài khói sóng nước mông mênh
Dăm chiếc du thuyền lướt bóng đêm
Trăng vắng, đèn không, nhìn chẳng thấy
Tiếng tì nghe vẳng đáy sông lên

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông tràn sóng nổi bến bờ xa
Ba bốn thuyền chơi tối dạo qua
Trăng khuất đèn không nhìn chẳng thấy
Ngân nga sông nước tiếng tì bà

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng nước Trường giang không thấy bờ,
Ba năm thuyền lướt trong đêm mờ.
Không đèn trăng khuất nhìn không thấy,
Sông lặng tì bà, vẳng cả thơ.

Bản dịch của Đào Duy Anh

Sông dài sóng nổi mịt mù xa,
Năm bảy thuyền chơi đêm lướt qua.
Không nguyệt, không đèn, nhìn chẳng thấy,
Trên sông văng vẳng tiếng tỳ bà.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *