Thứ Năm, 13/06/2024 - 12:16

Văn minh – Civilisation

                               René Philombe – Nhà thơ Cameroon 

Ils m’ont trouvé dans les ténèbres saines
de ma hutte de bambou
ils m’ont trouvé
vêtu d’obom et de peaux de bête
avec mes palabres
et mes rires torrentiels
avec mes tams-tams
mes gris-gris
et mes dieux
Ô pitié! Qu’il est primitif!
Civilisons-le!…
Alors ils m’ont douché la tête
dans leur livres bavards
puis ils m’ont hamaché le corps
de leurs gris-gris
à eux
puis ils ont inoculé
dans mon sang
dans mon sang clair et transparent
et l’avarice
et l’alcoolisme
et la prostitution
et l’inceste
et la politique fratricide
Hourra!…
Car me voilà un homme civilisé!

Bản dịch của Bằng Việt

Chúng đến, lôi tôi ra từ ngôi lều rơm rạ
Bắt chúng tôi xếp hàng, đếm chúng tôi như đếm vịt
Nói với nhau bằng thứ tiếng ngạo mạn líu lô
Cười hô hố, ra hiệu đi đều tiến lên phía trước

“Phải khai hoá chúng mày! Lũ người man rợ!”
Chúng nói
Rồi chúng tập cho mặc quần áo lính
Rồi chúng bắt tôi dập gót giày đinh
Rồi chúng dạy tôi tắm vòi hoa sen
Rồi chúng cho tôi xem phim kích dục

Cuối cùng, chúng tôi bị lôi đi bắn giết
Nhuộm lẫn máu mình vào máu người đồng chủng với tôi
Còn chính dòng máu ban đầu trinh trắng của tôi
Bị chúng làm bẩn đi vù ma men và thuốc sái
Và những tham vọng thấp hèn của đồng tiền vụ lợi

Hu hu! Hô hô! Hi ha! Hi hô!
Hãy hô lên, đánh trống nữa, to lên
Tam tam! Tam tam! Tam tam!
Chúng tôi bây giờ đã biết mùi văn minh thực sự!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005
 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Bằng Việt


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *