Thứ Năm, 13/06/2024 - 12:00

Vọng Quan Âm miếu • 望觀音廟 • Trông lên miếu Quan Âm

望觀音廟  

伊誰絕境構亭臺,
代盡松枝墜鶴胎。
石穴何年初鑿破,
金身削夜卻飛來。
停雲處處僧眠定,
落口山山猿咡哀。
一炷檀香消慧業,
回頭已隔萬重崖。

Vọng Quan Âm miếu

Y thuỳ tuyệt cảnh cấu đình đài,
Phạt tận tùng chi truỵ hạc thai.
Thạch huyệt hà niên sơ tạc phá,
Kim thân tiền dạ khước phi lai.
Ðình vân xứ xứ tăng miên định,
Lạc nhật sơn sơn viên khiếu ai.
Nhất chú đàn hương tiêu tuệ nghiệp,
Hồi đầu dĩ cách vạn trùng nhai.

Dịch nghĩa

Ai người dựng nên đình đài ở chốn tận cùng này?
Chặt hết cành tùng, rớt trứng hạc
Hang đá, năm nào bắt đầu đục phá?
Tượng Phật (mình vàng) mới bay đến đêm qua
Khắp chốn mây ngừng trôi, sư yên giấc
Núi núi bóng chiều rơi, vượn kêu thương
Ðốt nén hương đàn để tiêu tan nghiệp chướng do trí tuệ gây ra
Quay đầu lại đã cách núi muôn trùng

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Ðình đài ai dựng tận nơi đây
Trứng hạc rơi tùng chặt hết cây
Hang đá năm nào vừa đục phá
Tượng vàng đêm trước mới qua bay
Mây ngưng chốn chốn sư an giấc
Chiều rụng non non vượn oán ai
Ðốt nén hương đàn tiêu tuệ nghiệp
Muôn trùng đã cách thoáng đầu quay

Bản dịch:

Đình đài ai đó dựng nơi đây,
Chặt hết cành tùng trứng hạc bay;
Động đá năm nào nay đục phá,
Tượng vàng đêm trước mất quay lui.
Mây giăng khắp chốn sư an giấc,
Chiều xuống núi đồi vượn kêu ai;
Ðốt nén hương đàn tiêu nghiệp tuệ,
Quay đầu đã cách vạn trùng nhai.

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đình đài ai dựng chốn xa vời,
Chặt hết cành tùng trứng hạc rơi!
Động đá năm nào đục phá vỡ,
Mình vàng đêm trước bay về nơi.
Mây ngừng, chốn vắng sư yên ngủ,
Nắng tắt, non buồn vượn hú khơi!
Một nén nhang thơm trừ nghiệp tối,
Quay đầu đã cách muôn trùng trời!

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đình đài cảnh vắng bao đời
Cành thông bạt gốc, hạc dời tổ đi
Cửa hang mở tự thuở xưa
Kim thân đêm trước bay vừa đến đây
Mây ngừng sư cụ ngủ say
Nỉ non vượn hú non tây bóng chiều
Hương thơm tuệ nghiệp cũng tiêu
Ngoảnh đầu đã cách bao nhiêu núi ngàn.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đình đài ai dựng chốn sơn cùng,
Trứng hạc đã rơi chặt hết tùng.
Hang đá, năm xưa ai đục phá?
Phật vàng đêm trước đền đình trung.
Mây ngừng khắp chốn sư yên giấc,
Rơi núi bóng chiều vượn hót lung.
Ðốt nén hương đàn tan nghiệp chướng,
Quay đầu lại cách núi muôn trùng.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *