Chủ Nhật, 23/06/2024 - 07:43

Y nguyên vận ký Thanh Oai Ngô Tứ Nguyên • 依元韻寄青威吳四元

Hoạ bài gửi ông Ngô Tứ Nguyên ở Thanh Oai

依元韻寄青威吳四元

一夜西風到海湄,
同年交誼尚依依。
代耕有舌生常足,
去國何心老不歸。
消渴日增司馬病,
夢魂夜入少陵詩。
臨江未敢題鸚鵡,
還有中原一大兒。

Y nguyên vận ký Thanh Oai Ngô Tứ Nguyên

Nhất dạ tây phong đáo hải mi,
Đồng niên giao nghị thượng y y.
Đại canh hữu thiệt sinh thường túc,
Khứ quốc hà tâm lão bất quy.
Tiêu khát nhật tăng Tư Mã bệnh,
Mộng hồn dạ nhập Thiếu Lăng thi.
Lâm giang vị cảm đề Anh Vũ,
Hoàn hữu trung nguyên nhất đại nhi.

Thanh Oai: tên huyện ở Hà Đông (nay thuộc Hà Tây), quê của Ngô Tứ Nguyên (không rõ tên thật là gì). Trong tập này, tác giả không ghi bài nguyên xướng.

Bản dịch của Đàm Giang

Trên bờ biển một đêm gió thổi
Tình bạn đồng năm vẫn chẳng phôi
Miệng lưỡi thay cày anh sống đủ
Tôi già thân đất khách vẫn trôi
Anh tiểu đường bệnh Tương càng nặng
Tôi mộng thơ gửi Đỗ hàng đêm
Anh Võ qua sông thơ chưa đặng
Tài cao thêm kẻ đất trung nguyên

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một tối gió tây thổi tận bờ
Tình thân thuở trẻ vẫn chưa lơ
Thay cày, lưỡi sẵn tiêu thường đủ
Xa xứ già sao hẹn chẳng về
Bệnh khát Tương Như ngày mãi nặng
Hồn thơ Đỗ Phủ tối còn mơ
Bên sông chưa cảm đề Anh Võ
Đất bạn lừng danh bậc thánh thơ.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ biển một đêm thổi gió tây,
Đồng niên tình bạn vẫn còn đây.
Thay cày tấc lưỡi anh vừa đủ.
Đất khách thân già vẫn đợi ngày.
Tư Mã tiểu đường ngày chất nặng.
Thiếu Lăng hồn nhập mộng đêm thi,
Lâm giang chưa cảm đề Anh Vũ,
Thêm bạn Trung nguyên kẻ trẻ này.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Một đêm bãi biển nổi hơi may
Bạn trẻ tình xưa mãi tới nay
Dùng lưỡi thay cày cơm áo đủ
Xa làng không nỡ lão nơi đây
Bệnh Tương Như ấy càng thêm khát
Vần Thiếu Lăng kia tối mộng dày
Anh Vũ bên sông chưa động bút
Trung nguyên còn có bậc thơ hay

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đêm bờ biển lộng gió tây
Đồng niên bạn cũ tới nay vẫn còn
Thay cày bằng lưỡi kiếm cơm
Thân già xa xứ vẫn còn nơi đây
Bệnh Tương Như nặng theo ngày
Thiếu Lăng tối vẫn mơ đầy hồn thơ
Cạnh sông Anh Vũ bút chờ
Trung nguyên còn có bậc thơ anh tài.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *